Monday, February 6, 2012

CARA BACAAN IMAM QIRAAT 7 DALAM SURAH AL-IKHLAS


BERIKUT MERUPAKAN CARA BACAAN IMAM QIRAAT 7 DALAM SURAH AL-IKHLAS...

Nama Imam
Riwayat
Ayat
Kalimah
Cara Bacaan
Nafi’ al-Madani
Qalun
4
Memisahkan bacaan antara 2 surah dengan  basmalah
Warsy
4
Ø Memisahkan bacaan antara 2 surah dengan  basmalah,
Ø Membaca dengan saktah tanpa basmalah,
Ø Menyambung bacaan antara 2 surah tanpa basmalah
Warsy
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat hamzah bertanwin yang berbaris fathah serta menaqalkan (memindahkn) baris hamzah أحد) ) kepada huruf yang mati sebelumnya, kemudian menghazafkan bacaan huruf hamzah tersebut.
 ( كُفُؤًا أَحَدٌ)
Qalun
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat hamzah  bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkan (menjelaskan) bacaan hamzah  (أحد) tanpa saktah pada huruf sukun(mati) sebelumnya.
 كُفُؤًا أَحَدٌ))
Ibn Kathir al-Makki
Al-bazi & Al-Qunbul
4
Memisahkan bacaan antara 2 surah dengan basmalah
Al-bazi & Al-Qunbul
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat hamzah  bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkan (menjelaskan) bacaan hamzah  (أحد) tanpa saktah pada huruf sukun(mati) sebelumnya.
 كُفُؤًا أَحَدٌ))
Abu ‘amru bin al-‘ala’
Al-Duuri &  Al-Suusi
4
Ø Memisahkan bacaan antara 2 surah dengan basmalah,
Ø Membaca dengan saktah tanpa basmalah,
Ø Menyambung bacaan antara 2 surah tanpa basmalah
Al-Duuri &  Al-Suusi
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat hamzah bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkan (menjelaskan) bacaan hamzah  (أحد) tanpa saktah pada huruf sukun(mati) sebelumnya.
 كُفُؤًا أَحَدٌ))
Ibn ‘aamir al-Dimasyqi
Hisyam & Ibn Zakwan
4
Ø Memisahkan bacaan antara 2 surah dengan  basmalah,
Ø Membaca dengan saktah tanpa basmalah,
Ø Menyambung bacaan antara 2 surah tanpa basmalah
Hisyam & Ibn Zakwan
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat hamzah bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkan (menjelaskan) bacaan hamzah  (أحد) tanpa saktah pada huruf sukun(mati) sebelumnya.
 كُفُؤًا أَحَدٌ))
‘Asim al-Kufi
Syu’bah & Hafs
4
Memisahkan bacaan antara 2 surah dengan  basmalah,

 Hafs
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat waw bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkan (menjelaskan) bacaan hamzah  (أحد) tanpa saktah pada huruf sukun(mati) sebelumnya.
كُفُوًا أَحَدٌ
Syu’bah
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat hamzah (bertanwin) yang berbaris fathah serta mentahqiqkan (menjelaskan) bacaan hamzah  (أحد) tanpa saktah pada huruf sukun(mati) sebelumnya.
 كُفُؤًا أَحَدٌ
Hamzah al-Kufi
Khollaf & Khollad
4
Menyambung bacaan antara 2 surah tanpa basmalah
Khollaf
4
Mensukunkan (mematikan) bacaan huruf fa dan selepasnya terdapat hamzah bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkn (menjelaskan) bacaan hamzah bersama saktah pada huruf yang sukun sebelumnya
( كُفْؤًا أَحَدٌ)
Khollaf & Khollad
4
Mensukunkan (mematikan) bacaan huruf fa dan selepasnya terdapat hamzah bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkn (menjelaskan) bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf yang sukun sebelumnya
( كُفْؤًا أَحَدٌ)
Al-Kisaie al-Kufi
Abu Harith & al-Duuri
4
Memisahkan bacaan antara 2 surah dengan  basmalah
Abu Harith & al-Duuri
4
Mendhommahkan bacaan huruf fa, dan selepasnya terdapat hamzah bertanwin yang berbaris fathah serta mentahqiqkan (menjelaskan) bacaan hamzah  (أحد) tanpa saktah pada huruf sukun(mati) sebelumnya.
 كُفُؤًا أَحَدٌINI ADALAH CONTOH BACAAN QIRAAT DALAM SURAH AL-IKHLAS:-

No comments:

Post a Comment