Thursday, April 3, 2014

CARA BACAAN AYAT KURSI DENGAN BACAAN QIRAAT 7


Berikut adalah CARA BACAAN AYAT KURSI DENGAN BACAAN 7 IMAM QIRAAT:-


IMAM
RIWAYAT
KALIMAH
CARA BACAAN
Nafi’ al-Madani
Qalun
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan silah mim jama’ dengan kadar 2 harakat أيديهِمُ
Qalun & Warsy
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan sukun mim jama’
أيديهِمْ
Qalun
الأَرْضِ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Warsy
الأَرْضِ
Memindahkan baris huruf hamzah kepada huruf lam mati sambil menghazafkan huruf hamzah tersebut.
Qalun
بِشَىْءٍ
Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
Warsy
بِشَىْءٍ
Memanjangkan bacaan huruf ya mati dengan kadar 4 @ 6 harakat tanpa saktah
Qalun
تَاْخُذُهُ
Menjelaskan bacaan huruf hamzah mati
Warsy
تَاْخُذُهُ
Mengibdalkan (menukarkan) huruf hamzah kepada huruf mad
Qalun
خَلْفَهُمْ
1.     Dibaca dengan silah mim jama’ dengan kadar 2 harakat
2.     Mensukunkan mim jama’
Warsy
خَلْفَهُمْ
Mensukunkan mim jama’
Qalun & Warsy
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham ma’al ghunnah pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Qalun
شَآءَ
Dibaca dengan fathah dan panjang mad muttasil dengan kadar 3 harakat
Qalun
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2@3 harakat
Warsy
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 6 harakat
Qalun
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2@3 harakat
Warsy
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 6 harakat
Qalun
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2@3 harakat
Warsy
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 6 harakat
Qalun & Warsy
يَشْفَعُ عِندَهُ
Menjelaskan bacaan huruf ‘ain pertama dengan baris dhommah
Qalun & Warsy
يَعْلَمُ مَا
Menjelaskan bacaan huruf mim pertama dengan baris dhommah
Qalun
وَهُوَ
Mensukunkan bacaan huruf ha’
Warsy
وَهُوَ
Mendhommahkan bacaan huruf ha’
Ibn kathir
Al-Makki
Al-Bazi &       Al-Qunbul
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan silah mim jama’ dengan kadar 2 harakat أيديهِمُ
Al-Bazi &       Al-Qunbul
الأَرْضِ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Al-Bazi &       Al-Qunbul
بِشَىْءٍ
Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
Al-Bazi &       Al-Qunbul
تَاْخُذُهُ
Menjelaskan bacaan huruf hamzah mati
Al-Bazi &       Al-Qunbul
خَلْفَهُمْ
Dibaca dengan silah mim jama’ dengan kadar 2 harakat
Al-Bazi &       Al-Qunbul
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham ma’al ghunnah pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Al-Bazi &       Al-Qunbul
شَآءَ
Dibaca dengan fathah dan panjang mad muttasil dengan kadar 3 harakat
Al-Bazi &       Al-Qunbul
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2 harakat
Al-Bazi &       Al-Qunbul
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2 harakat
Al-Bazi &       Al-Qunbul
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2 harakat
Al-Bazi &       Al-Qunbul
وَالأَرْضَ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Al-Bazi &       Al-Qunbul
وَهُوَ
Mendhommahkan bacaan huruf ha’
Al-Bazi &       Al-Qunbul
يَئُودُهُ
Dibaca dengan mad badal dengan kadar 2 harakat
Al-Bazi &       Al-Qunbul
يَشْفَعُ عِندَهُ
Menjelaskan bacaan huruf ‘ain pertama dengan baris dhommah
Al-Bazi &       Al-Qunbul
يَعْلَمُ مَا
Menjelaskan bacaan huruf mim pertama dengan baris dhommah
Abu Amru
Al-Duri &          Al-Susi
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan huruf ha’ kasrah (baris bawah) dan sukun mim jama’ (أيديهِمْ)
Al-Duri &          Al-Susi
الأَرْضِ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Al-Duri &          Al-Susi
بِشَىْءٍ
Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
Al-Duri
تَاْخُذُهُ
Menjelaskan bacaan huruf hamzah mati
Al-Susi
تَاْخُذُهُ
Mengibdalkan (menukarkan) huruf hamzah kepada huruf mad
Al-Duri &          Al-Susi
خَلْفَهُمْ
Mensukunkan mim jama’
Al-Duri &          Al-Susi
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham ma’al ghunnah pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Al-Duri &          Al-Susi
شَآءَ
Dibaca dengan fathah dan panjang mad muttasil dengan kadar 3 harakat
Al-Duri
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2@3 harakat
Al-Susi
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2 harakat
Al-Duri
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2@3 harakat
Al-Susi
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2 harakat
Al-Duri
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2@3 harakat
Al-Susi
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 2 harakat
Al-Duri &          Al-Susi
وَالأَرْضَ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Al-Duri &          Al-Susi
يَئُودُهُ
Dibaca dengan mad badal dengan kadar 2 harakat
Al-Susi
يَشْفَعُ عِندَهُ
Mengidghamkan (memasukkan) huruf ‘ain pertama ke dalam huruf ‘ain kedua (idgham kabir)
Al-Duri
يَشْفَعُ عِندَهُ
Menjelaskan bacaan huruf ‘ain pertama dengan baris dhommah
Al-Susi
يَعْلَمُ مَا
Mengidghamkan (memasukkan) huruf mim pertama ke dalam huruf mim kedua (idgham kabir)
Al-Duri
يَعْلَمُ مَا
Menjelaskan bacaan huruf mim pertama dengan baris dhommah
Ibn Amir
Al-Dimasyqi
Hisyam & Ibn Zakwan
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan huruf ha’ kasrah (baris bawah) dan sukun mim jama’ (أيديهِمْ)
Hisyam & Ibn Zakwan
الأَرْضِ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Hisyam & Ibn Zakwan
بِشَىْءٍ
Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
Hisyam & Ibn Zakwan
تَاْخُذُهُ
Menjelaskan bacaan huruf hamzah mati
Hisyam & Ibn Zakwan
خَلْفَهُمْ
Mensukunkan mim jama’
Hisyam & Ibn Zakwan
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham ma’al ghunnah pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Ibn Zakwan
شَآءَ
Dibaca dengan imalah dan mad muttasil dengan kadar 4 harakat
Hisyam
شَآءَ
Dibaca dengan fathah dan mad muttasil dengan kadar 4 harakat
Hisyam & Ibn Zakwan
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 harakat
Hisyam & Ibn Zakwan
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 harakat
Hisyam & Ibn Zakwan
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 harakat
Hisyam & Ibn Zakwan
وَالأَرْضَ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Hisyam & Ibn Zakwan
وَهُوَ
Mendhommahkan bacaan huruf ha’
Hisyam & Ibn Zakwan
يَئُودُهُ
Dibaca dengan mad badal dengan kadar 2 harakat
Hisyam & Ibn Zakwan
يَشْفَعُ عِندَهُ
Menjelaskan bacaan huruf ‘ain pertama dengan baris dhommah
Hisyam & Ibn Zakwan
يَعْلَمُ مَا
Menjelaskan bacaan huruf mim pertama dengan baris dhommah
Asim Al-Kufi
Syu’bah & Hafs
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan huruf ha’ kasrah (baris bawah) dan sukun mim jama’ (أيديهِمْ)
Syu’bah & Hafs
الأَرْضِ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Syu’bah & Hafs
بِشَىْءٍ
Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
Syu’bah & Hafs
تَاْخُذُهُ
Menjelaskan bacaan huruf hamzah mati
Syu’bah & Hafs
خَلْفَهُمْ
Mensukunkan mim jama’
Syu’bah & Hafs
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham ma’al ghunnah pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Syu’bah & Hafs
شَآءَ
Dibaca dengan fathah dan mad muttasil dengan kadar 4 @ 5 harakat
Syu’bah & Hafs
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 @ 5 harakat
Syu’bah & Hafs
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 @ 5  harakat
Syu’bah & Hafs
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 @ 5  harakat
Syu’bah & Hafs
وَالأَرْضَ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Syu’bah & Hafs
وَهُوَ
Mendhommahkan bacaan huruf ha’
Syu’bah & Hafs
يَئُودُهُ
Dibaca dengan mad badal dengan kadar 2 harakat
Syu’bah & Hafs
يَشْفَعُ عِندَهُ
Menjelaskan bacaan huruf ‘ain pertama dengan baris dhommah
Syu’bah & Hafs
يَعْلَمُ مَا
Menjelaskan bacaan huruf mim pertama dengan baris dhommah
Hamzah al-Kufi
Khollaf & Khollad
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan huruf ha’ kasrah (baris bawah) dan sukun mim jama’ (أيديهِمْ)
Khollaf
الأَرْضِ
Menjelaskan bacaan hamzah bersama saktah pada huruf lam mati
Khollad
الأَرْضِ
1.     Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
2.     Menjelaskan bacaan hamzah bersama saktah pada huruf lam mati
Khollaf
بِشَىْءٍ
Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
Khollad
بِشَىْءٍ
1.     Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
2.     Memendekkan bacaan huruf ya mati dengan saktah
Khollaf & Khollad
تَاْخُذُهُ
Menjelaskan bacaan huruf hamzah mati
Khollaf & Khollad
خَلْفَهُمْ
Mensukunkan mim jama’
Khollad
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham ma’al ghunnah pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Khollaf
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham bila ghunnah (memasukkan tanpa dengung) pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Khollaf & Khollad
شَآءَ
Dibaca dengan imalah dan mad muttasil dengan kadar 4 harakat
Khollaf & Khollad
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 harakat
Khollaf & Khollad
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 harakat
Khollaf & Khollad
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 harakat
Khollaf
وَالأَرْضَ
Menjelaskan bacaan hamzah bersama saktah pada huruf lam mati
Khollad
وَالأَرْضَ
1.      Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
2.     Menjelaskan bacaan hamzah bersama saktah pada huruf lam mati
Khollaf & Khollad
وَهُوَ
Mendhommahkan bacaan huruf ha’
Khollaf & Khollad
يَئُودُهُ
Dibaca dengan mad badal dengan kadar 2 harakat
Khollaf & Khollad
يَشْفَعُ عِندَهُ
Menjelaskan bacaan huruf ‘ain pertama dengan baris dhommah
Khollaf & Khollad
يَعْلَمُ مَا
Menjelaskan bacaan huruf mim pertama dengan baris dhommah
Kisaie Al-Kufi
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
أَيْدِيهِمْ
Dibaca dengan huruf ha’ kasrah (baris bawah) dan sukun mim jama’ (أيديهِمْ)
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
الأَرْضِ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
بِشَىْءٍ
Memendekkan bacaan huruf ya mati tanpa saktah
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
تَاْخُذُهُ
Menjelaskan bacaan huruf hamzah mati
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
خَلْفَهُمْ
Mensukunkan mim jama’
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
سِنَةٌ وَلاَ
Dibaca dengan idgham ma’al ghunnah pada huruf ta’ marbutah bertemu huruf waw
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
شَآءَ
Dibaca dengan fathah dan mad muttasil dengan kadar 4 @ 5 harakat
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
عِلْمِهِ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 @ 5 harakat
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
عِندَهُ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil Abu Harith & Al-Duri Kisaie dengan kadar 4 @ 5  harakat
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
لآ إِلهَ إِلاَّ
Dibaca dengan mad munfasil dengan kadar 4 @ 5  harakat
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
وَالأَرْضَ
Menjelaskan bacaan hamzah tanpa saktah pada huruf lam mati
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
وَهُوَ
Mensukunkan bacaan huruf ha’
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
يَئُودُهُ
Dibaca dengan mad badal dengan kadar 2 harakat
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
يَشْفَعُ عِندَهُ
Menjelaskan bacaan huruf ‘ain pertama dengan baris dhommah
Abu Harith & Al-Duri Kisaie
يَعْلَمُ مَا
Menjelaskan bacaan huruf mim pertama dengan baris dhommah

 Untuk mendengar contoh bacaan qiraat 7 yang terdapat dalam ayat kursi, sila Klik disini...

No comments:

Post a Comment