Saturday, May 8, 2010

Penurunan al-Qur'an dalam TUJUH HURUF...

Al-Qur’an diturunkan dalam tujuh huruf. Berikut merupakan beberapa hadis yang menunjukkan penurunan al-Qur’an dalam tujuh huruf;

  1. Diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan Muslim dalam sahihnya, bahawa sesungguhnya Umar bin al-Khatāb berkata: “Aku mendengar Hisyām bin Hākim bin Hizām membaca surah al-Furqān, tidak seperti bacaan (qiraāt) Nabi s.a.w. yang pernah dibacakan baginda kepadaku. Kerana itu hampir sahaja aku bertindak kasar terhadapnya. Tetapi kemudian kubiarkan sahaja sehingga dia bersalam. Namun kupegang bajunya, lalu kubawa dia kehadapan Rasulullah s.a.w.. Ujarku, “Ya Rasulullah! Aku mendengar orang ini membaca surah al-Furqān, tidak seperti anda baca kepadaku. Bagaimana ini?” Jawab Rasulullah s.a.w., “Lepaskanlah dia! Suruh dia membacanya kembali.” Lalu Hisyam membacakan kembali bacaan seperti yang dibacakan tadi. Setelah itu Nabi s.a.w. bersabda “Ya, memang begitulah ayat itu diturunkan.” Kemudian Nabi s.a.w. menyuruhku pula membaca. Lalu kubaca seperti yang biasa ku baca. Maka sabda Nabi s.a.w. “Ya, ayat itu memang diturunkan pula seperti itu. Sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan tujuh macam qiraāt (bacaan) Kerana itu, bacalah dengan bacaan yang mudah bagi mu membaca dengannya.”
  2. Dari Ibnu Abbas r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Mula-mula Jibril mengajarkan (membaca al-qur’an) kepadaku satu macam qiraāt (bacaan) sahaja. Lalu aku sentiasa memintanya untuk selalu diulangkannya kepadaku (sampai aku mudah membacanya). Maka Jibril mengulang-ulangnya sehingga akhirnya bacaan itu menjadi tujuh macam.” (Riwayat Muslim).

No comments:

Post a Comment